Awareness on recycling, waste processing, CO2 and product use

Bewustwording wat betreft recycling, afvalverwerking, CO2 uitstoot, en productgebruik
Er bestaan diverse aannames wat betreft het gebruik van plastic wegwerpservies, in de praktijk  ligt het genuanceerder dan menigeen denkt.
Een plastic koffiebeker  is niet per definitie slecht maar een papieren koffiebeker is ook niet per definitie goed. Het is van belang om naar de gehele keten te kijken vanaf productie tot afvalverwerking.  Mocht het niet tot afvalverwerking komen, betekent dit dat het product achtergelaten is/wordt in de natuur. In dat geval is het belangrijk te weten dat sommige niet composteerbare producten er soms wel honderden jaren over doen om afgebroken te worden.
Recyclebaar
Mocht het wel tot afvalverwerking komen, is het in het geval van plastic van belang dat het recyclebaar is. De schuimproducten gefabriceerd met polystyreen die nu door Bloomberg in NY worden verboden zijn niet recyclebaar. In de praktijk kan dat betekenen dat het afbreekproces duurder is, wat er op neer komt dat de belastingbetaler de dupe kan zijn wanneer de verhoogde kosten niet aan de producent worden doorberekend.  Overigens is polystyreen zelf wel recyclebaar maar na toevoeging van CO2 ontstaat een schuim dat niet recyclebaar is.
Met het recyclebaar zijn van producten zijn we er echter nog niet. De producten moeten wel ook daadwerkelijk gerecycled worden. De productie van een gerecycled product kost minder energie dan een nieuw geproduceerd product. Op dit moment ligt het recycle percentage veel te laag. (volgens de EPA gemiddeld maar 8% in 2010). De hoge energieopbrengst van het verbranden wordt dus te niet gedaan door de hogere energieverbruik bij productie.
In alle gevallen is het zo dat voor de productie van plastic, fossiele grondstoffen worden gebruikt wat nadelig is voor de carbon footprint van het product (extra CO2 uitstoot) en dus voor het milieu.
SD Trading
Wat ons betreft kan en moet het allemaal beter. SD Trading maakt alleen gebruik van natuurlijk restmateriaal. De palmbladen die wij verwerken tot een servies voorzien in een extra inkomensstroom voor mensen in India, inkomen dat anders verloren zou gaan aangezien de bladen dan zouden vergaan in de grond. In het geval van suikerriet wordt slechts de pulp voor productie gebruikt. De pulp is het afval dat achterblijft nà suikerproductie en zou anders verbrand worden, nu geven wij het nog een tweede functie. De producten blijven natuurlijk, er worden geen andere stoffen of coatings aan toegevoegd.
Wij lenen dus eigenlijk onze grondstoffen kortstondig van de natuur. Dat de energieopbrengst van dergelijke producten een stuk lager is bij verbranding dan bij plastic nemen wij dan maar op de koop toe, het is minder van belang, er wordt in ieder geval niet meer energie verbruikt dan bij plastic servies. Het kost geen extra geld qua verwerking wegens de afwezigheid van giftige stoffen én aangezien de grondstof hernieuwbaar is, is de verwerking en verbranding vrijwel CO2 neutraal.
Plastic
Het beste zou zijn om de composteerbare producten ook daadwerkelijk te composteren. We hebben daar de hulp bij nodig van vuilverwerkers, zij zullen moeten investeren in machines die dit proces kunnen uitvoeren.  Plastic producenten gebruiken het gebrek aan composteringsfaciliteiten ten faveure van hun eigen verhaal. Dat is wat mij betreft de kip en het ei. Ten eerste moeten plastic producenten hun verantwoording nemen en er voor zorgen dat het recyclepercentage scherp omhoog gaat. Daarnaast moeten zij het hele verhaal vertellen en niet alleen dat gedeelte dat in hun voordeel is.
Nogmaals in veel gevallen is een plastic bekertje helemaal zo slecht nog niet (op de extra CO2 uitstoot  na) mits het de hele keten tot aan het afvalverwerkings- en recycleproces doorloopt. Indien dit niet geval is, verliest het sowieso altijd van ( groene ) alternatieven.  De discussie die Bloomberg wereldwijd aan slingert is precies wat we nodig hebben om de bewustwording wat betreft recycling, afvalverwerking, CO2 uitstoot, en productgebruik te vergroten om het gebruik van duurzamere
Onderzoek
Milgro doet momenteel onafhankelijk onderzoek in samenwerking met de overheid. Zij geven aan rekening te houden met alle aspecten en voorspellen dat de duurzaamheid van een product of grondstof vooral ligt aan de terughaalgraad ( hoeveel krijgen we er terug) en de gebruiksratio (hoe vaak gebruiken we het) .
Door alle aspecten tot in de puntjes te berekenen zal Milgro een plaats en situatie afhankelijk advies kunnen geven, kunnen we beter een plastic beker gebruiken of toch een porseleinen mok of misschien een papieren bekertje, al dan niet recyclebaar? Milgro zegt heel onomwonden, als we het niet meten kunnen we het ook niet weten. Iedereen vertelt zijn eigen verhaal, onafhankelijk onderzoek zal duidelijkheid verschaffen.
Thomas Kascha
Managing Director SD Trading
The MIDWAY film project is a powerful visual journey into the heart of an astonishingly symbolic environmental tragedy. On one of the remotest islands on our planet, tens of thousands of baby albatrosses lie dead on the ground, their bodies filled with plastic from the Pacific Garbage Patch. Returning to the island over several years, our team is witnessing the cycles of life and death of these birds as a multi-layered metaphor for our times. With photographer Chris Jordan as our guide, we walk through the fire of horror and grief, facing the immensity of this tragedy—and our own complicity—head on. And in this process, we find an unexpected route to a transformational experience of beauty, acceptance, and understanding.

Archives